Меню Затваряне

Категория: Актуални проекти

Актуализация на плана за управление на „Природен парк Русенски Лом“ – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ

Изготвяне на Задание за актуализация на Плана за управление на ПП „Русенски Лом“, по проект: „Актуализация на плана за управление на Природен парк Русенски Лом…

Национален парк „Пирин“ и резерат „Тисата“

Партньори по проекта: „Иком консулт – М” ЕООД“, Ди Джи Консулт” ЕООД, „Консултантска група за обществени поръчки” ЕООД. Финансираният от ОПОС проект ‘Организация и управление…