Меню Затваряне

Категория: Реализирани проекти

ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГОРИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

  През 2015 г. Екосистемните услуги имат значителен принос за качеството на живот на хората. Индиректните ползи са в пъти по-големи от директните материални ползи…

Създаване на възможности за природосъобразен бизнес

Популяризиране на екологично отговорното предприемачество в България и Хърватия  /Проектът се финансира от фонд BBI/MATRAна Холандското правителство в лицето на Министерство на земеделието, природата и…

Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на ИСПА/Кохезионен и структурни фондове в сектор околна среда

Описание на проекта  Проектът цели да подготви българските институции на правителствено / МОСВ И МРРБ / и местно ниво /бенефициентите – Общини / за новата…

Техническа помощ за подготовка на проект във водния сектор – група Б

Целеви градове: Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол Цел на проекта Да подготви дългосрочна инвестиционна програма за сектора на водоснабдяване и канализация…

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен, съфинансиран от ЕС Срок на…

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА НИВО КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ”

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Приоритетна ос 5 – Техническа помощ Срок на договора: 01.01.2007 – 30.06.2011 г. Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД Партньори по проекта: “Вико…

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчивото местно развитие в Странджа планина.

(№ C 43/14.09.2009 г.) финансиран от ФМ на ЕИП (2009 – 2011) Дейност 2. Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното…