Меню Затваряне

Еко-иновации е утвърдена консултантска фирма

Фирмата работи в областта на:

  • Интегрирано управление на защитени територии
  • Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и други донорски програми
  • Опазване на биологичното разнообразие
  • Устойчиво ползване на природни ресурси
  • Развитие на екотуризъм

Фирмата работи успешно от 2001г., като през изминалия период е реализирала над 25 проекта, с акцент върху управление на защитени територии. Нейната работа се допълва от стриктно подбрани, високо квалифицирани експерти от различни сфери и богат професионален опит, според необходимостта и обхвата на всяко конкретно задание.

Едно от основните качества на фирмата е нейната доказана ефективност при сформиране, координиране и ръководство на големи консултантски екипи и теренни проучвания. Тя сътрудничи успешно с местните общности, като се стреми да удовлетвори всички разнопосочни интереси.

„Еко-Иновации“ има съществен опит в управлението на проекти, базирано на европейски и международни правни/нормативни практики при управление на защитени територии.

Фирмата участва в изготвяне на бизнес планове за екологично-устойчиви предприятия на територията на цялата страна, а от 2007 до 2010 год. работи и като подизпълнител на големи чуждестранни компании, участвайки при разработване и управление на инфраструктурни проекти, финансирани от Европейския съюз.

Вашият коментар