Меню Затваряне

Презентация

Еко-иновации е утвърдена консултантска фирма, работеща в областта на:

  • Интегрирано управление на защитени територии
  • Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и други донорски програми
  • Опазване на биологичното разнообразие
  • Устойчиво ползване на природни ресурси
  • Развитие на екотуризъм