Меню Затваряне

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен, съфинансиран от ЕС

Срок на договора, 19 септември, 2007 г. – 17 септември 2010 г. 


Основните бенефициенти по този проект са:

a)    Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Европейски фондове за околната среда“ (ЕФОС);

б)   Звена за управление на проекта Варна, Смолян, Балчик и Шумен;

в)   ВиК Варна, Смолян, Балчик и Шумен;

г)   Общините Варна, Смолян, Балчик и Шумен.

Конкретната цел на проекта е:  Да подпомогне и да предоставя указания на регионалните водни компании и, по-специално на Звената за изпълнение на проекти (ЗИП) по време на изпълнението на съфинансирания по ИСПА Интегриран проект за водите на Варна, Смолян, Балчик и Шумен.

Очакваните резултати от проекта (както е посочено в ТЗ) включват успешното изпълнение на мярката по ИСПА, безпристрастно избран подходящо квалифициран Изпълнител за строителството, придобиване на най-добра стойност срещу пари и обезпечаване на прозрачност във всички процедури. Очаква се също така капацитетът на ЗИП за координация, управление и администриране да се укрепи на база договора за Техническа помощ.