Меню Затваряне

Техническа помощ за подготовка на проект във водния сектор – група Б

Целеви градове: Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол


Цел на проекта

Да подготви дългосрочна инвестиционна програма за сектора на водоснабдяване и канализация въз основа на пълно проучване на водния цикъл във всеки от целевите градове и да помогне на България да постигне съответствие с Европейското законодателство Acquis в областта на околната среда и по-специално по отношение на Директивите на Европейския съюз за питейната вода и на Директивите за отпадъчни води в градовете.

Задачи на проекта и резултати

  1. Разработване на Генерален план за целия воден сектор на всеки от целевите градове и Дългосрочна инвестиционна програма (25 години) за всеки от целевите градове
  2. Финансова и оперативна програма целяща подобрение на капацитета на целевите дружества за Водоснабдяване и канализация и Общините.

Съответствие с Ръководството за прозрачност  и видимост на Европейския съюз.