Меню Затваряне

Категория: Проекти

ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГОРИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

  През 2015 г. Екосистемните услуги имат значителен принос за качеството на живот на хората. Индиректните ползи са в пъти по-големи от директните материални ползи…

Създаване на възможности за природосъобразен бизнес

Популяризиране на екологично отговорното предприемачество в България и Хърватия  /Проектът се финансира от фонд BBI/MATRAна Холандското правителство в лицето на Министерство на земеделието, природата и…

Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на ИСПА/Кохезионен и структурни фондове в сектор околна среда

Описание на проекта  Проектът цели да подготви българските институции на правителствено / МОСВ И МРРБ / и местно ниво /бенефициентите – Общини / за новата…

Техническа помощ за подготовка на проект във водния сектор – група Б

Целеви градове: Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол Цел на проекта Да подготви дългосрочна инвестиционна програма за сектора на водоснабдяване и канализация…

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен

Техническа помощ за изпълнението на четири мерки по ИСПА за интегрирано управление на водите във Варна, Смолян, Балчик и Шумен, съфинансиран от ЕС Срок на…

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА НИВО КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ”

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Приоритетна ос 5 – Техническа помощ Срок на договора: 01.01.2007 – 30.06.2011 г. Изпълнител: “Еко-Иновации“ ООД Партньори по проекта: “Вико…