Меню Затваряне

Категория: Проекти

Национален парк „Пирин“ и резерат „Тисата“

Партньори по проекта: „Иком консулт – М” ЕООД“, Ди Джи Консулт” ЕООД, „Консултантска група за обществени поръчки” ЕООД. Финансираният от ОПОС проект ‘Организация и управление…